Author Details

Nam, Nguyễn Bá

  • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
    NANO BẠC TRONG KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY IN VITRO CÂY HOA CÚC (CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM RAMAT CV. JIMBA)
    Abstract  PDF
  • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
    ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THAY THẾ Fe-EDTA BẰNG NANO SẮT TRONG VI NHÂN GIỐNG CÂY SALEM (LIMONIUM SINUATUM (L.) MILL)
    Abstract  PDF