Author Details

Minh Thanh, Nguyễn Thị

  • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
    PHÂN TÍCH HỆ PHIÊN MÃ VÀ SÀNG LỌC MỘT SỐ GEN GIẢ ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI TÍNH TRẠNG TĂNG TRƯỞNG Ở TÔM SÚ (PENAEUS MONODON)
    Abstract  PDF