Author Details

Lan, Nguyen Ngoc

 • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
  TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN CÁC LOÀI VI KHUẨN MỚI TRONG ĐẤT TRỒNG NHÂN SÂM (PANAX L.) TRÊN THẾ GIỚI
  Abstract  PDF
 • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI VÀ CÁC PHẦN MỀM TIN SINH HỌC TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ BIẾN THỂ DI TRUYỀN Ở NGƯỜI BỆNH TỰ KỶ VIỆT NAM
  Abstract  PDF
 • Vol 16, No 2 (2018) - Articles
  IDENTIFICATION OF Q2933P MUTATION IN FAT1 GENE IN A PATIENT WITH INTECLLECTUAL DISABILITY FROM DIOXIN VICTIM’S VIETNAM FAMILY
  Abstract  PDF