Author Details

Ngọc, Phạm Bích, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 14, No 2 (2016) - Articles
    Assessing the growth and saponin accumulation in hairy and adventitious roots of Vietnamese ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)
    Abstract  PDF