Author Details

Hải, Phạm Thế

  • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
    TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN CÁC LOÀI VI KHUẨN MỚI TRONG ĐẤT TRỒNG NHÂN SÂM (PANAX L.) TRÊN THẾ GIỚI
    Abstract  PDF