Author Details

Nghĩa, Phan Tuấn, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Vietnam

  • Vol 14, No 2 (2016) - Articles
    Construction of vector and transformation of drought-responsive gene OsNAC1 into J02 (Oryza sativa L. Japonica) rice
    Abstract  PDF