Author Details

Hạnh, Vũ Văn

  • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
    NGHIÊN CỨU TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT SINH KHỐI NẤM MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE SC2.75
    Abstract  PDF