Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

D

Dương, Phạm Thùy
Dương, Thân Đức, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Nông thôn (Vietnam)
Dương Văn Hợp, Dương Văn Hợp Dương Văn Hợp, Institute of Microbiology and Biotechnology, Vietnam National University, Hanoi (Vietnam)
Durand, Jean Dominique
Duy, Nguyễn Đình, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology
Duy, Nguyen Dinh
Duy, Nông Văn, Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academy of Science and Technology (Vietnam)
Duy, Nong Van (Vietnam)
Duy, Nong Van
Duy, Vũ Đình
Duy, Vũ Đình, College of Forestry, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi, 712100, P.R China Vietnam National Museum of Nature, Vietnam Academy of Science and Technology (Vietnam)
Duy, Vu Dinh
Duy Khang, Nguyen Vu (Vietnam)
Duy Ngoc, Ngo Thi

F

Fukazawa, Chikafusa (Japan)

G

Gấm, Nguyễn Thị Hồng, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology Institute of Forestry Biotechnology, Vietnam National University of Forestry (Vietnam)
Gấm, Đỗ Thị, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology Center for High Technology Development, Vietnam Academy of Science and Technology (Vietnam)
Gia Bao, Huynh
Gia Minh, Hoang
Giang, Ho Truong
Giang, Lê Ngọc, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (Vietnam)
Giang, Nguyễn Minh
Giang, Nguyễn Thu
Giang, Nguyễn Minh, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam)
Giang, Nguyen Dien Thanh, International University, Vietnam National University Ho Chi Minh City (Vietnam)
Giang, Nguyễn Hoài (Vietnam)
Giang, Pham Thi Ha
Giang, Trần Thị Hương, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (Vietnam)
Giang Thanh, Nguyễn Thị (Vietnam)
Giap, Do Dang, Institute of Tropical Biology, Vietnam Academy of Science and Technology (Vietnam)

H

Hà, Bùi Thị
Ha, Bui Thi Viet, Key Laboratory of Enzyme and Protein Technology, University of Science, Vietnam National University, Hanoi (Vietnam)
Ha, Chu Hoang, 1Institute of Biotechnology (IBT), Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) 2The University of Science and technology (GUST), VAST (Vietnam)
Ha, Chu Hoang, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology. Graduate University of Science and Technology (Vietnam)
Hà, Chu Hoàng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vietnam)
Hà, Chu Hoàng, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (Vietnam)
Hà, Chu Hoàng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vietnam)
Hà, Chu Hoàng
Ha, Chu Hoang
Hà, Chu Hoàng, Viện công nghệ sinh học (Vietnam)
Ha, Do Thi Vinh, Viet Tri University of Industry, Phu Tho (Vietnam)
Ha, Hoang, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (Vietnam)
Ha, Nguyen Cam
Hà, Nguyễn Hải, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vietnam)
Hà, Nguyễn Hải (Vietnam)
Hà, Nguyễn Hải
Hà, Nguyễn Hải, Institute of Genome Research, Vietnam Academy of Science and Technology (Vietnam)
Hà, Nguyễn Hải, Viện công nghệ sinh học (Vietnam)
Hà, Nguyễn Thị Hoài, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội (Vietnam)
Hà, Nguyễn Thị Thu, Viện Hóa học, Môi trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Hóa học (Vietnam)

201 - 250 of 1442 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>