Journal Contact

Mailing Address

Tạp chí Hóa học,
Nhà A16, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Principal Contact

Đoàn Thị Yến Oanh
Tạp chí Hóa học, Nhà A16, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tạp chí Hóa học,
Nhà A16, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: tchh@vjs.ac.vn

Support Contact

Đoàn Thị Yến Oanh
Email: tchh@vjs.ac.vn